ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน

วันที่โพสต์: 9 ธ.ค. 2011, 16:45:11

โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 1-2 ระดับประถมศึกษา และระดับมัยมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี