01- คำนำ สารบัญ.pdf
02-ส่วนที่1-4 บล 63-66.pdf
ส่วนที่ 5-กลยุทธ์ที่ 1 -5.pdf
ส่วนที่ 6.pdf