ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ช.2

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2016, 3:22:37

การเรียนการสอนในช่วงลดเรียนเพิ่มรู้โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งได้มีการจัดทำกิจกรรมการทำขนมชนิดต่างๆ