ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา
        โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี  รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 1-2 ระดับประถมศึกษา และระดับมัยมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี