ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ช.2

โพสต์29 มิ.ย. 2559 20:22โดยโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2559 07:27 ]
การเรียนการสอนในช่วงลดเรียนเพิ่มรู้โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งได้มีการจัดทำกิจกรรมการทำขนมชนิดต่างๆ


  
 

Comments