กิจกรรม


การสร้างรั้วผ้าป่าโรงเรียน ปีการศึกษา2558

โพสต์15 ก.ค. 2559 08:27โดยโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1
กิจกรรมวันเด็ก รร.บ้านโหล่นสามัคคี ปีการศึกษา 2558

โพสต์15 ก.ค. 2559 07:46โดยโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1


  


  

  

  


กิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2558

โพสต์15 ก.ค. 2559 07:17โดยโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรลูกเสือปีการศึกษา 2558

   ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ช.2

โพสต์29 มิ.ย. 2559 20:22โดยโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2559 07:27 ]

การเรียนการสอนในช่วงลดเรียนเพิ่มรู้โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งได้มีการจัดทำกิจกรรมการทำขนมชนิดต่างๆ


  
 

กิจกรรมตอนเที่ยง

โพสต์2 ก.ย. 2557 21:25โดยรัตนาวดี พงษะพัง


Untitled

โพสต์30 ก.ค. 2555 21:00โดยnaphatchaya pidtanang   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2559 20:22 โดย โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1 ]


 

กิจกรรม

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-7 of 7